شهر من بدره

سلام شهر من بدره شهری در دل دامنه های کبیر کوه و سیاه کوه شهری با مردمانی خون گرم و مهمان نواز دیاری با طبیعتی بکر و زیبا و سرزمین درختان بلوط که در کنار دامنه های بلند قامت زاگرس همچون نگینی می درخشد این وبلاگ جهت معرفی جاذبه های طبیعی و گردشگری بدره طراحی گردیده است امیدوارم دوستان عزیز و همشهریان گرامی ما را با ارسال مطالب ارزنده و عکسها ی طبیعت این شهرستان در معرفی بهتر شهرمان کمک کنند

شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست